Viešieji pirkimai

Planuojamų pirkti paslaugų bei prekių sąrašą reikalingų 2017 metais rasite čia.