Darbo užmokestis

TVIRTINU

Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos vadovas Vigitas Merkevičius

2017-02-28

KALVARIJOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO TARNYBOS

ETATŲ SĄRAŠAS NUO 2017 M. VASARIO 1 D.

Eil.nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

Koeficientas

1.

Vadovas

1

6,1

2.

Vyr.buhalterė

1

5,0

3.

Skyrininkas

3

3,7

4.

Ugniagesys gelbėtojas

Ugniagesys gelbėtojas

21

3

3,07

3,04

Viso:

29

Vyr. buhalterė                                                                                                 Zita Galinienė